Organizacijski odbor 14. hrvatskog onkološkog kongresa s veseljem objavljuje novost u predaji sažetaka i postera za sve sudionike.

Svi odobreni sažetci predavanja i posteri bit će objavljeni u suplementu časopisa Libri Oncologici te moraju biti napisani na engleskom jeziku (osim postera koji mogu biti na engleskom ili hrvatskom jeziku) uz popis korištene literature.

Sukladno tome, molimo sve da prijave sažetaka naprave prema novim uputama u nastavku.

Molimo, pridržavajte se zadanih rokova za prijavu, jer svi sažetci moraju biti recenzirani prije pripreme za tisak.

Pozivamo vas, prijavite što veći broj postera, prije svega one kojima ćete prezentirati vlastite rezultate, jer će prvi autori triju odabranih postera biti nagrađeni:

  1. nagrada: pokrivanje troškova sudjelovanja na kongresu ESMO 2021. u Parizu
  2. nagrada: pokrivanje troškova sudjelovanja na kongresu CEOC- Best of ASCO 2022. u Opatiji
  3. nagrada: pokrivanje troškova sudjelovanja na kongresu HOK 2022

Napomena: slanje sažetaka ne podrazumijeva ujedno i prijavu za sudjelovanje.

Prijava sažetaka u standardnom obliku obavlja se online, preko online sustava

** moguća je prijava sažetaka bez rezervacije smještaja ili registracije na kongres, a mogućnost se posebno odnosi na pozvane predavače

Rokovi:

Početak predaje sažetaka29.01.2021.
Kraj predaje sažetaka15.03.2021.
Obavijest o prihvaćenim sažetcima20.03.2021.
Rok za predaju digitalnih postera15.04.2021.
Obavijest o finalnom programu01.04.2021.

Spremanje e-postera u .jpg / .png formatu:

• dimenzije e-postera moraju biti 1920×1080 piksela (pejzažni format).
• molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
• veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. 

Spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu (Save As .jpg / .png):

• e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
• molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
• veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.
• dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
• e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike.

Kako bi e-poster prilikom spremanja odgovarao potrebnim dimenzijama, možete preuzeti prazni predložak e-postera:

Predložak: e-poster_template

UPUTE ZA UPLOAD POSTERA