14. hrvatski onkološki kongres je završio!

Hvala svima na sudjelovanju!

14. hrvatski onkološki kongres se održava u virtualnom obliku, 22-25.4.2021.

Svi sudionici koji imaju reguliranu registraciju, nekoliko dana prije kongresa, na mail će dobiti pristupne podatke.

Ukoliko mail niste primili, ljubazno molimo da provjerite SPAM folder, a ako mail ne uspijevate pronaći kontaktirajte tehničkog organizatora.

Online registracija je obavezna za sve sudionike.

  • Registracija se obavlja putem online prijave, a ukoliko Vas je prijavio sponzor ili ste predavač, niste se obvezni prijaviti putem sustava.
  • Za prijavu više od jedne osobe obavezno je korištenje grupnih prijava.
  • U slučaju da ste prijavili sudjelovanje u Poreču, a naknadno se odluči da će se zbog epidemiološke situacije Kongres održati virtualno, mailom ćemo Vam poslati pristupne podatke za virtualno sudjelovanje.
  • Svi sudionici će u travnju dobiti potvrde sudjelovanja na mail s kojim su se  prijavlili (mail sudionika).

 

 

Za uplate do 26.02.2021.

Za uplate do 25.03.2021.

a uplate do 20.04.2021.

Kotizacija – specijalizanti*

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Kotizacija – osobe u pratnji

700,00 kn

700,00 kn

700,00 kn

Kotizacija – virtualno sudjelovanje

1.900,00 kn

2.000,00 kn

2.200,00 kn

Kotizacija dnevna – virtualno sudjelovanje

1.100,00 kn

1.200,00 kn

1.200,00 kn

Ostale opcije kotizacija su neaktive, s obzirom da je kongres u virtualni oblik.

* potvrdu statusa je potrebno poslati na e-mail hok@penta-zagreb.hr

Sve cijene uključuju PDV.

S obzirom da se kongres održava virtualno, sva sredstva za smještaj će biti vraćena u cijelosti, dok će se kotizacija iskoristiti za virtualno sudjelovanje.

Bodovi:

Hrvatska liječnička komora je dodjelila bodova 14. hrvatskom onkološkom kongresu:
– za aktivno sudjelovanje: 15 bodova
– za pasivno sudjelovanje: 10 bodova

Što kotizacije uključuju?

Osnovne informacije i uvjeti plaćanja, promjene i otkazi, vidljive su na web stranici, sekcija OPĆE INFORMACIJE