Izbor vizuala

Nude vam se tri izbora.

Pozicije banner predstavljaju polja gdje se stavlja slika, naslov ili sam logo.

Materijali koji se stavljaju na polja gdje je sad vidljiv PENTA logo bi trebali biti dostavljeni u što boljoj kvaliteti, a bitno je samo da budu približno proporcijalni prosotoru na koji se žele postaviti.

Kad se klikne na ta polja otvaraju se pop- up prozori koji mogu sadržavati:

  • tekstualni opis sponzora, važne informacije, disclaimere i pozive na satelite
  • video
  • pdf, ppt ili word dokumente
  • linkove
  • slike za poziv na satelite ili sl
  • kontakt podatke za predstavnika

Broj odobrenja se postavlja u dnu izložbenog prostora.