14. hrvatski onkološki kongres je završio!

Hvala svima na sudjelovanju!

Svi sudionici koji imaju reguliranu registraciju, nekoliko dana prije kongresa, na mail će dobiti pristupne podatke.

Ukoliko mail niste primili, ljubazno molimo da provjerite SPAM folder, a ako mail ne uspijevate pronaći kontaktirajte tehničkog organizatora.

VAŽNI DATUMI

26.02.2021. – rok za jeftiniju kotizaciju

01.04.2021. – rok za rezervaciju smještaja

01.03.2021. – rok za slanje sažetaka

15.04.2021. – rok za predaju elektronskih postera

OSNOVNE INFORMACIJE

Sveukupni sadržaj kongresa biti će dostupan samo registriranim sudionicima i predavačima, putem personaliziranog pristupa na temelju principa jedna prijava, jedan ulaz. Sadržaj LIVE prijenosa, virtualne izložbe i knjige sažetaka će biti dostupan na temelju lozinke svakog pojedinog sudionika, te će se njegova kretanja na službenim stranicama pratiti s ciljem kreiranja finalnog izvještaja.

SLUŽBENI JEZIK KONGRESA

Službeni jezici Kongresa su hrvatski i engleski (simultano prevođenje neće biti osigurano). 

IZLOŽBA – SATELITSKI SIMPOZIJI – OGLAŠAVANJE

Za vrijeme trajanja Kongresa organizirat će se izložba medicinske opreme, proizvoda i lijekova u kongresnom prostoru. Za sve informacije o rezervaciji virtualnog  izložbenog prostora, satelitskih simpozija i oglašavanje molimo kontaktirati kongresnog organizatora. 

BODOVI

Hrvatska liječnička komora je u procesu dodijele bodova za 14. hrvatski onkološki kongres

– za aktivno sudjelovanje: 15 bodova
– za pasivno sudjelovanje: 10 bodova

OTKAZIVANJE 

– do 26.02.2021. – 350 kn po osobi

– od 27.02.2021. – 500 kn po osobi

– od 15.03.2021. – zadržava se cjelokupni iznos uplate 

* trošak otkazivanja se odnosi na sve usluge koje se otkazuju, po osobi.

** u slučaju otkaza samo 1 usluge, naplaćuje se puni trošak otkazivanja

S obzirom na potvrdu prijelaza na virtualni kongres, sva sredstva za smještaj koja su unaprijed uplaćena će biti vraćena u cijelosti, dok će se kotizacija iskoristiti za virtualno sudjelovanje.