UPDATE: 14. hrvatski onkološki kongres održat će se u virtualnom obliku.

Svi sudionici koji imaju reguliranu registraciju, nekoliko dana prije kongresa, na mail će dobiti pristupne podatke.

Ukoliko mail niste primili, ljubazno molimo da provjerite SPAM folder, a ako mail ne uspijevate pronaći kontaktirajte tehničkog organizatora.

VAŽNI DATUMI

26.02.2021. – rok za jeftiniju kotizaciju

01.04.2021. – rok za rezervaciju smještaja

01.03.2021. – rok za slanje sažetaka

15.04.2021. – rok za predaju elektronskih postera

OSNOVNE INFORMACIJE

Sveukupni sadržaj kongresa biti će dostupan samo registriranim sudionicima i predavačima, putem personaliziranog pristupa na temelju principa jedna prijava, jedan ulaz. Sadržaj LIVE prijenosa, virtualne izložbe i knjige sažetaka će biti dostupan na temelju lozinke svakog pojedinog sudionika, te će se njegova kretanja na službenim stranicama pratiti s ciljem kreiranja finalnog izvještaja.

SLUŽBENI JEZIK KONGRESA

Službeni jezici Kongresa su hrvatski i engleski (simultano prevođenje neće biti osigurano). 

IZLOŽBA – SATELITSKI SIMPOZIJI – OGLAŠAVANJE

Za vrijeme trajanja Kongresa organizirat će se izložba medicinske opreme, proizvoda i lijekova u kongresnom prostoru. Za sve informacije o rezervaciji virtualnog  izložbenog prostora, satelitskih simpozija i oglašavanje molimo kontaktirati kongresnog organizatora. 

BODOVI

Hrvatska liječnička komora je u procesu dodijele bodova za 14. hrvatski onkološki kongres

– za aktivno sudjelovanje: 15 bodova
– za pasivno sudjelovanje: 10 bodova

OTKAZIVANJE 

– do 26.02.2021. – 350 kn po osobi

– od 27.02.2021. – 500 kn po osobi

– od 15.03.2021. – zadržava se cjelokupni iznos uplate 

* trošak otkazivanja se odnosi na sve usluge koje se otkazuju, po osobi.

** u slučaju otkaza samo 1 usluge, naplaćuje se puni trošak otkazivanja

S obzirom na potvrdu prijelaza na virtualni kongres, sva sredstva za smještaj koja su unaprijed uplaćena će biti vraćena u cijelosti, dok će se kotizacija iskoristiti za virtualno sudjelovanje.