Hrvatska liječnička komora dodijelila za 14. hrvatski onkološki kongres bodove, kako slijedi:

– za aktivno sudjelovanje: 15 bodova
– za pasivno sudjelovanje: 10 bodova

Prijava Vaših podataka, u svrhu prijave za HLK bodove moguća je tijekom registracije.

Bodovi će biti dodjeljeni sudionicima koji su sudjelovali na predavanjima, a praćenje aktivnosti će biti putem korisničkog logina koji će biti kreiran za svakog sudionika, te prati ulaske i izlaske s predavanja.

*** Bodovi će se dodjeljivati sukladno potvrđenim i plaćenim kotizacijama, a na temelju finalnog obračuna do 60 dana nakon kongresa